Because we can. Haha! #lovekoto #bfffries #bffbundle #mcdo

Saan may pomsky puppies na nabibili around region 4 or Manila?

Good night! :)

Sobrang proud kasi wala kang bagsak. Hahaha! Kaya dapat manlibre ka naman @andyandreabiabianca ipagpatuloy mo lang yan at iimprove mo pa para tuloy tuloy na yan para makatapos ka agad para okay na. HAHAHAHAHA! Congratulations ulit! >:)<

#love  #pigibig  #bncbrt  

Hahaha! Nakipag double date kami sa Kuya nya at sa girlfriend ng kuya nya. Amazing! Hindi po amin yung stuff toys, sa kuya nya. :(

Bakasyon na! :)

marcelosantosiii:

Sarap buhay! :)

Ano po yung Bakasyon? Ano yung sarap buhay? <///3

Yung sirang sira na ang gabi ko pero sa ngiti at boses pa lang nya wala eh solve na. :> haaaaaay batangcanteen babe ba kamo? :))

#bncbrt  #pigibig  #skype  

Travel the world with my travel buddy.

Ano pong programming language yan? Saan pwede itype para mag run?

’********************************************************************
’* MECHANISM DESIGN - DISPLACEMENT, VELOCITY & ACCELERATION ANALYSIS
’* - Uses Newton-Raphson root finding method to determine unknown
’* angles of link 3 and 4 of a four bar linkage. Also calc.s
’* angular velocities & acceleration of links 3 and 4.
’* - Mabie and Reinholtz, 4th Ed.
’* - Program revised by - Steve Wampler ( 7/ 9/85)
’********************************************************************
CLS:MAX.PASS%=10:D2R=3.14159/180 ’ constant to convert deg.s to rad.s
INPUT “Enter ang. pos. of links 2,3,4 (deg.s)”;THETA2,THETA3,THETA4
THETA2=THETA2*D2R:THETA3=THETA3*D2R:THETA4=THETA4*D2R
INPUT “Enter ang. vel. of link 2 (rad.s/sec)”;OMEGA2
INPUT “Enter ang. acc. of link 2 (rad.s/sec^2)”;ALPHA2
INPUT “Enter list of link lengths r1,r2,r3,r4”;R1,R2,R3,R4
INPUT “Enter ang. step size for input link rotation (deg.s)”;ANG.INC
PRINT ” THETA2 THETA3 THETA4 OMEGA3 OMEGA4 ALPHA3 ALPHA4”
PRINT ” (deg.) (deg.) (deg.) (rad/s) (rad/s) (rad/s^2) (rad/s^2)”
WHILE INKEY$=”“
FUNC.1=1 ‘force next WHILE statement to be true
WHILE (ABS(FUNC.1)>.001 OR ABS(FUNC.2)>.001) AND PASS%<MAX.PASS%
FUNC.1=R1+(R4*COS(THETA4))-(R2*COS(THETA2))-(R3*COS(THETA3))
FUNC.2=(R4*SIN(THETA4))-(R2*SIN(THETA2))-(R3*SIN(THETA3))
DF1DT3=R3*SIN(THETA3):DF1DT4=-R4*SIN(THETA4) ‘take partials
DF2DT3=-R3*COS(THETA3):DF2DT4=R4*COS(THETA4)
DF2DT4=R4*COS(THETA4) ‘Partial of func. 2 w/respect to theta4
DEL=DF1DT3*DF2DT4-DF1DT4*DF2DT3 ‘calc. del function
DELTA.THETA4=(DF2DT3*FUNC.1-DF1DT3*FUNC.2)/DEL
DELTA.THETA3=-(DF2DT4*FUNC.1-DF1DT4*FUNC.2)/DEL
THETA3=THETA3+DELTA.THETA3:THETA4=THETA4+DELTA.THETA4
PASS%=PASS%+1
WEND ‘go back if func.s<>0 and number of passes not to high
IF PASS%<MAX.PASS% THEN GOSUB 350 ELSE GOSUB 480
PASS%=0:THETA2=THETA2+ANG.INC*D2R ‘increment input link
WEND:END
' calc. Velocity and Acceleration of links 3 and 4 and print results
A=-R3*SIN(THETA3):B=R4*SIN(THETA4):C=R2*SIN(THETA2)*OMEGA2
D=R3*COS(THETA3):E=-R4SIN(THETA4):F=-R2*COS(THETA2)*OMEGA2
OMEGA3=(F*B-E*C)/(D*B-E*A):OMEGA4=(D*C-F*A)/(D*B-E*A) ‘velocities
C1=R2*COS(THETA2)*OMEGA2^2+R2*SIN(THETA2)*ALPHA2 ‘part of C.PRIME
C.PRIME=C1+R3*COS(THETA3)*OMEGA3^2-R4*COS(THETA4)**OMEGA4^2
F1=R2*SIN(THETA2)*OMEGA2^2-R2*COS(THETA2)*ALPHA2 ‘part of F.PRIME
F.PRIME=F1+R3*SIN(THETA3)*OMEGA3^2-R4*SIN(THETA4)*OMEGA4^2
ALPHA3=(F.PRIME*B-E*C.PRIME)/(D*B-E*A) ‘angular accelerations
ALPHA4=(D*C.PRIME-F.PRIME*A)/(D*B-E*A)
PRINT USING”####.## “;THETA2/D2R;THETA3/D2R;THETA4/D2R;
PRINT USING”####.## “;OMEGA3;OMEGA4;ALPHA3;ALPHA4
RETURN
'mech. does not assemble message
PRINT “Mechanism does not assemble at THETA2 =”THETA2/D2R” deg.”
RETURN